Posts tagged with: leerstijl

Wie bepaalt wat er geleerd wordt? Jij of de trainer?

Het goede antwoord is: Jij én de trainer. In de corporatiesector zegt meer dan de helft van de mensen die een cursus volgen dat ze er niets aan hebben gehad. Dat komt voor een belangrijk deel doordat men aanneemt dat de trainer wel weet wat er geleerd moet worden, die is immers “de expert op het onderwerp”. Ik werd me daar zelf van bewust toen ik de overstap maakte van lijnmanager naar opleidingsadviseur. Als lijnmanager

Top